Baaba Maal

Paroles de Baaba Maal

Musique les plus écoutées

Les plus grands succès de l’artiste TRADUITS

African Soul Revolutionary: Early Years - Baaba Maal
African Soul Revolutionary: Early Years
 • Date de sortie : 27 Juil. 2010
 • 1 Farba
 • 2 Wango Arti
 • 3 Demgalam
 • 4 Laguiya
 • 5 Laam Tooro
 • 6 Thiaroye
 • 7 Baydikacce
 • 8 Yiiri Yalla
 • 9 Jombaajo
 • 10 Loodo
 • 11 Sakam Bewdo
 • 12 Sehil
 • 13 Ngawla
 • 14 Sawaly
 • 15 Bamba
 • 16 Miyahata
 • 17 Taara
 • 18 Maayo Wadi Dyam
 • 19 Suka naayo
 • 20 Dikel
 • 21 Tabakaly
 • 22 Leydi Rimbe
Television - Baaba Maal
Television
 • Date de sortie : 18 Juin 2009
 • 1 Television
 • 2 Tindo
 • 3 Miracle
 • 4 Cantaloupe
 • 5 A Song For Women
 • 6 International
 • 7 Dakar Moon
 • 8 Tindo Quando
On The Road 'edition Bootleg' Live - Baaba Maal
On The Road 'edition Bootleg' Live
 • Date de sortie : 10 Août 2008
 • 1 Baayo
 • 2 Fanta
 • 3 Farba
 • 4 Iyango
 • 5 Koni
 • 6 Africans Unite (Yolela)
 • 7 Cherie
 • 8 Bamba
Baayo - Baaba Maal
Baayo
 • Date de sortie : 27 Nov. 2006
 • 1 Baayo
 • 2 Mariama
 • 3 Joulowo
 • 4 Diahowo
 • 5 Baaba
 • 6 Bouyel
 • 7 Yero Mama
 • 8 Agouyadji
 • 9 Dogata
 • 10 Samba
Yele - Baaba Maal
Yele
 • Date de sortie : 27 Nov. 2006
 • 1 Yele (Hamady Bogle)
 • 2 Ndelorel
 • 3 Hamady Boiro
 • 4 Gidelam
Firin' In Fouta - Baaba Maal
Firin' In Fouta
 • Date de sortie : 27 Nov. 2006
 • 1 Sidiki
 • 2 African Woman
 • 3 Swing Yela
 • 4 Mbaye
 • 5 Njilou
 • 6 Gorel
 • 7 Sama Duniya
 • 8 Salimoun
 • 9 Ba
 • 10 Tiedo
Palm World Voices: Baaba Maal - Baaba Maal
Palm World Voices: Baaba Maal
 • Date de sortie : 9 Août 2005
 • 1 Gorel [DVD]
 • 2 Koni
 • 3 Jamma Jenngii
 • 4 Joulowo [DVD]
 • 5 Jamma Jenngi
 • 6 Minuit
 • 7 Africans Unite
 • 8 Hamady Boiro (Yelle) [DVD]
 • 9 Cherie [DVD]
 • 10 Guelel
 • 11 Daande Lenol
 • 12 Yella
 • 13 Ba [DVD]
 • 14 Bushes
 • 15 Mbaye [DVD]
 • 16 Mbolo
 • 17 Bouyel [DVD]
 • 18 Kowoni Maayo Mi Yeewni [DVD]
 • 19 Baayo
 • 20 Ndakaro
 • 21 Baaba - Ernest Ranglin
Missiing You (mi Yeewnii) - Baaba Maal
Missiing You (mi Yeewnii)
 • Date de sortie : 2005
 • 1 Yoolelle Maman
 • 2 Miyaabele
 • 3 Fa Laay Fanaan
 • 4 Leydi Ma
 • 5 Jamma Jenngii
 • 6 Fanta
 • 7 Laare Yoo
 • 8 Senegaale Ngummee
 • 9 Mamadi
 • 10 Kowoni Maayo (mi Yeewnii)
 • 11 Allah Addu Jam
Wango - Baaba Maal
Wango
 • Date de sortie : 2003
 • 1 Wango arti
 • 2 Laam Tooro
 • 3 Yiiri Yalla
 • 4 Sehil
Jombaajo - Baaba Maal
Jombaajo
 • Date de sortie : 2000
 • 1 Suka Naayo
 • 2 Demga Lam
 • 3 Baydikacce
 • 4 Jombaajo
 • 5 Miyahata
 • 6 Sakam bewdo
 • 7 Thiaroye
 • 8 Farba
 • 9 Lagiuya
 • 10 Laguiya
 • 11 Ngawla
Djam Leelii - The Adventurers - Baaba Maal
Djam Leelii - The Adventurers
 • Date de sortie : 3 Nov. 1998
 • 1 Lam Tooro
 • 2 Loodo
 • 3 Muudo Hormo
 • 4 Salminanam
 • 5 Maacina Tooro
 • 6 Djam Leelii
 • 7 Bibbe Leydy
 • 8 Sehilam
 • 9 Kettojee
 • 10 Ko Wone Mayo
 • 11 Daane Lenol
 • 12 Taara
Nomad Soul - Baaba Maal
Nomad Soul
 • Date de sortie : 8 Juin 1998
 • 1 Souka Nayo (I Will Follow You)
 • 2 Africans Unite (Yolela)
 • 3 Mbolo
 • 4 Cherie
 • 5 Fanta
 • 6 Guele
 • 7 Douwayra
 • 8 Iawa
 • 9 Yeriyaro
 • 10 Koni
 • 11 Lam Lam
Lam Toro - Baaba Maal
Lam Toro
 • Date de sortie : 20 Avril 1993
 • 1 Hamady Boiro (Yelle)
 • 2 Daande Lenol
 • 3 Lem Gi
 • 4 Ndelorel
 • 5 Yela
 • 6 Toro
 • 7 Daniibe
 • 8 Olel
 • 9 Sy Sawande
 • 10 Hamady Bogle
Taara - Baaba Maal
Taara
 • Date de sortie : 1990
 • 1 Sawaly
 • 2 Bamba
 • 3 Leydi Rimbe
 • 4 Dikel
 • 5 Taara
 • 6 Maayo Wadi Dyam
 • 7 Loodo